Seniorklubben er for medlemmer af Kalundborg Golfklub, der er fyldt 50 år
og som har opnået tilladelse til spil på 18-huls banen.
Medlemmet skal kunne gå en runde på 18 huller på max. 4 timer.
Ægtefælle/samlever til et medlem optages uden om ventelisten.
Der spilles - med gunstart - torsdage, med undtagelse af Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag,
samt andre ændringer, der vil fremgå af Matchkalenderen
Bestyrelsen holder vinterpause fra juleafslutningen til første torsdag  i april. I den periode spilles der ikke om præmier!

Årskontingentet for 2022 udgør 300 kr.
Beløbet bedes indbetalt til Kalundborg Senior-Golfs bankkonto i Dragsholm Sparekasse
reg.nr.: 0537 konto: 0000761567
Kontingentet skal være indbetalt senest 15. april
Nye medlemmer senest 14 dage efter indmeldelse.
Husk venligst at skrive dit navn i tekstfeltet på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorat.
Seneste mødetid for registrering er kl. 08:30
Kalundborg GK
Kalundborg Golfklub