Seniorklubben er for medlemmer af Kalundborg Golfklub, der er fyldt 50 år(K) og 55 år(M)
og som har et registreret handicap på 36 og derunder.
Ægtefælle/samlever til et medlem optages uden om ventelisten, hvis de har et klubhandicap på højst 44.
 Der spilles - med gunstart - året rundt på torsdage.
Årskontingentet for 2017 udgør 300 kr.
Beløbet bedes indbetalt til Kalundborg Senior-Golfs bankkonto i Nordea
reg.nr.: 2190 konto: 7554 778 857
og skal være os i hænde senest 1. april 2017
Husk at anføre medlemsnummer på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorat.

Seneste mødetid for registrering er kl. 0830.