Kalundborg, den 14.februar 2019

                                      

                                       GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kalundborg Senior-Golf

 

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 14:00 i klubhuset

(der spises før generalforsamlingen kl. 13:00)

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

                    Pkt. 1 Valg af dirigent

                    Pkt. 2 Formandens beretning

                    Pkt. 3 Regnskab 2018 / budget 2019

                    Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent

                    Pkt. 5 Indkomne forslag

                    Pkt. 6 a) Valg til bestyrelsen

                              b) Valg af suppleant

                    Pkt. 7 Valg af revisor

                    Pkt. 8 Eventuelt

                   

Bestyrelsen stiller følgende forslag til dagsordenen:

 

Ad. Pkt. 4     a) Uændret kontingent               

                   

Ad. Pkt. 5     Ændring af vedtægternes §4: Alderskriteriet ændres til ”min 50 år for både mænd og kvinder”.

         

 

Ad. Pkt. 6 a) På valg er følgende:

 

                    Jørgen Rune Thomsen     - villig til genvalg

                    Steffen Reesen                 - villig til genvalg

                    Søren Schultz                   - villig til genvalg

                                       

                b) Eva Nielsen                      - villig til genvalg

 

Ad. Pkt. 7     Ole Bøgholm                    - villig til genvalg

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal iflg. Vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

og vil blive opslået i klubhuset og på hjemmesiden 8 dage før.

 

SeniorGolf er vært ved 1 øl/vand samt 2 stk. smørrebrød - skal bestilles på Golfbox, senest den 8. marts 2018 kl. 12.00

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kalundborg Senior-Golf