Kalundborg, den 14. februar 2019

 

 

 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til Dagsordenens Pkt. 5:

                      Rettelse af formulering i Vedtægternes §4:

Fra:               Medlemskab:

Som medlemmer kan optages medlemmer af Kalundborg Golfklub.

                  Alderskriteriet er for mænd min. 55 år og for kvinder min. 50 år
                  Venteliste oprettes efter samme kriterier som ved medlemskab.
                  Ægtefæller/samlevere til medlemmer optages uden om ventelisten
                  Handicapgrænse og medlemstal fastsættes af bestyrelsen

 

Til:            Medlemskab:

Som medlemmer kan optages medlemmer af Kalundborg Golfklub.

                  Alderskriteriet er min. 50 år for både mænd og kvinder.
                  Venteliste oprettes efter samme kriterier som ved medlemskab.
                  Ægtefæller/samlevere til medlemmer optages uden om ventelisten
                  Handicapgrænse og medlemstal fastsættes af bestyrelsen

 

                 

Kalundborg Seniorklub

Bestyrelsen